geoSilica og áhrif þess á líkamann: „Hárið byrjaði að vaxa á ógnarhraða!“

geoSilica er sprotafyrirtæki sem vinnur kísil fæðubótarefni úr háhitavökva frá Hellisheiðarvirkjun. Fyrirtækið hefur markaðssett vöru sína á Íslandi og erlendis undanfarin misseri en ýmis jákvæð áhrif kísilsteinefnis hafa verið rannsökuð s.s. í tengslum við mótun beina og kollagens í líkamanum auk þess sem steinefnið virðist hafa hlutverki að gegna varðandi varnir líkamans gegn vírusum í meltingavegi, svo eitthvað sé nefnt.

Frá því að geoSilica hóf framleiðslu og sölu á geoSilica fæðubótarefninu hefur fyrirtækinu borist reynslusögur frá notendum sem merkja jákvæðar breytingar á heilsu. Má þar helst nefna bættan járnbúskap líkamans og minni lið- og bakverki auk þess sem inntaka virðist hafa jákvæð áhrif á brjóstsviða og bakflæði ef marka má umsagnir notenda. Meðalinntaka kísils hjá fólki í hinum vestræna heimi er á bilinu 20-50mg á dag en inntaka er örlítið lægri hjá konum en körlum. Það dregur úr kísilinntöku fólks með aldrinum, eða um 0.1% minnkun á ári eftir um 26-39 ára aldur (3).

geoSilica fæðubótarefnið inniheldur kísil steinefni, en varan er einnig laus við öll aukaefni. Skammtur af geoSilica er um 10ml á dag í fljótandi formi en samkvæmt bandarísku lyfja- og matvælastofnuninni og Alþjóða heilbrigðisstofnuninni er efnið hættulaust mönnum (13).

Þróun og rannsóknir á sviði kísilsteinefna mikilvæg

Flest fáum við öll þau vítamín og steinefni sem líkaminn þarfnast úr fæðu en þó eru á því undantekningar. Skortur á steinefnum eins og kísil getur haft alvarlegar afleiðingar á stoðkerfi, bandvef og þroska (1,2,3). Rannsóknir sýna samband á milli kísilinntöku og þéttleika beina en beinþynning er mikið áhyggjuefni meðal vestrænna þjóða. Beinþynning er kostnaðarsöm fyrir heilbrigðiskerfið og mjög hamlandi fyrir þá sjúklinga sem þjást af henni, þar sem stökk bein brotna frekar (2,5).

Samkvæmt nýlegri samantektarrannsókn sem birtist í fagtímaritinu Nutrition of Healthy Aging, virðist kísil inntaka hafa marktæk jákvæð áhrif á vöxt og endurnýjun beinvefs en 38 rannsóknir voru skoðaðar í þessu tilliti (10). Niðurstöðurnar eru í takt við fjölmargar reynslusögur af notkun geoSilica en einnig benda reynslusögur til þess að kísill hafi jákvæð áhrif á járnbúskap líkamans þar sem neytendur sem áður tóku járn vegna járnskorts hafa jafnvel minnkað járninntöku, eða hætt henni, eftir að þeir fóru að nota geoSilica að staðaldri.

Áhrif kísils á önnur steinefni m.a. á járnbúskap eru því miður af skornum skammti. Járnskortur er algengasti næringarskortur sem hrjáir mannkynið (6,7) en allt að því helmingur óléttra kvenna í vanþróuðum löndum glímir við járnskort (anamia) og um 40% barna. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur hrint í framkvæmd stríði gegn járnskorti með það að markmiði að draga verulega úr þeirri byrði sem járnskortur orsakar í heiminum. Heilsufarslegur kostnaður af járnskorti er mjög mikill en leiða má líkur að því að um 20% allra dauðsfalla, meðal mæðra í þróunarlöndum, megi rekja til járnskorts (6).  Það gæti því verið mikilvægt í þessu ljósi að rannsaka áhrif kísils á járnbúskap sérstaklega.

Þáttur kísilsteinefna í varnarkerfi líkamans

Nýleg rannsókn bendir til þess að mögulega gegni kísilsteinefni hlutverki í varnarkerfi líkamans. Rannsóknin sem framkvæmd var af vísindamönnum við bandarísku lyfja- og matvælastofnunina (Food and Drug Administration, FDA), sýndi fram á mikilvægi kísils við að halda aftur af útbreiðslu vírusa í meltingavegi, nánar tiltekið Norovírusnum. Norovírusinn er mjög hvimleiður og algengur meðal fólks, en á bilinu 570-800 dauðsföll í Bandaríkjunum (11) má rekja til hans árlega. Norovírusinn leggst á um 2.5 manns af hverjum 10.000 (12) að meðaltali á heimsvísu, en vírusinn er ein algengasta ástæða maga- og garnabólgu í mönnum. geoSilica stefnir að því að hefja markvissar rannsóknir á áhrifum kísilsteinefnis á heilsu á næstu misserum. Þrátt fyrir fjölbreyttar erlendar rannsóknir á áhrifum kísils er nauðsynlegt kanna enn frekar möguleg áhrif af inntöku kísils á heilsuna. Eitt af mörgum skrefum í þeirri vegferð verður að framkvæma klíníska forrannsókn (phase 1 trial) þar sem markmiðið er að kanna áhrif mismunandi skammtastærða á heilsu og því hefur fyrirtækið lagt drög að slíkri rannsókn.

Jóhann Friðrik Friðriksson, lýðheilsufræðingur
Hér má nálgast allar heimildir sem vitnað er í

Umsagnir fólks sem hefur notað geoSilica

Hafdís Priscilla Magnúsdóttir skrifar:

„Ég finn mikinn mun á mér eftir að ég byrjaði að taka kísilinn frá geoSilica inn reglulega. Ég ákvað að prófa að taka út kísilinn í tvær vikur til að finna mun og hann finn ég. Beinverkir og vefjagigtarverkir sem ég var í raun alveg hætt að finna eru komnir aftur en í minna mæli og eina sem er breytt er að kísillinn er dottinn út. Einnig fann ég mikinn mun á nöglum en þær eru mun sterkari en þær voru alltaf að brotna hjá mér. Ég get alveg sagt að þið eruð komin með framtíðarkúnna hvað mig varðar.“

Berglind Ósk Sævarsdóttir skrifar:

„Ég  búin að vera að nota geoSilica í góðan tíma núna, ég byrjaði á honum í töfluformi frá öðrum framleiðendum eftir fyrsta barn og eru rúm 5 ár síðan, en mér fannst líkaminn ekki vera að vinna nóg úr þeim eða þær ekki virka nóg fyrir mig, og færði mig yfir í geoSilica fyrir rúmu ári. Þetta hefur reynst mér mjög vel eftir barnsburð nr. 2, þá sérstaklega vegna hárloss, það er allt annað að sjá á mér kollinn núna og ég vildi óska að ég ætti fyrir og eftir myndir af mér því að þetta hefur sko sannarlega hjálpað til.“

Emilía Karlsdóttir skrifar:

„Ég hef tekið kísilinn í um það bil eitt ár. Ég fann fljótt að hann hafði góð áhrif á mig. Ég er betur vakandi og hef betra úthald. Hef verið með vefjagigt og veit hvernig orkuleysið fer með mann. Svo er það annar litli puttinn minn, sem ég klemmdi þegar ég var barn. Hann er bæklaður eftir það, og ég var með mjög mikla verki í honum. Svo tók ég allt í einu eftir því að verkirnir voru horfnir. Ég sleppti svo að taka inn kísilinn í einhvern tíma, og þá fór ég að finna fyrir verkjum aftur. Ég finn líka mun á hvað mér líður allri betur, er hressari. Það er eitthvað sem ekki er gott að útskýra. Takk fyrir mig.“

Kristín Júlíusdóttir skrifar:

„Mér var ráðlagt að prófa geoSilica vegna hármissis. Fékk nokkra skallabletti, líklega vegna áfalls og að vera 23 ára með skalla er nokkuð sem enginn óskar sér! Fyrst leit þetta ekkert svakalega vel út þar sem hárið virtist ekki ætla að koma til baka. Ég byrjaði að taka þetta inn á hverjum degi og viti menn, hárið byrjaði að vaxa á ógnarhraða! Ég er svo ánægð að þetta gerðist svona fljótt því læknarnir sögðu að kannski kæmi það ekki aftur. En geoSilica fékk hárið til þess að vaxa! Hér eru fyrir og eftir myndir.“

Saga Dröfn var fullkomin mamma: „Þetta getur nú ekki verið svo erfitt“

Áður en Saga Dröfn Haraldsdóttir eignaðist sitt fyrsta barn var hún fullkomin mamma. Barnið hennar mátti aldrei vera með hor, það átti alltaf að fara að sofa á réttum tíma, borða einungis hollan mat og sjónvarpið átti að vera spari. Einnig skildi barnið hennar alltaf vera vel greidd um hárið, í flottum fötum, vel til fara og að sjálfsögðu áttu heimilið alltaf að vera hreint og fínt. Ég hugsaði að þetta gæti nú ekki verið svo erfitt, bara skipta á bleyjum þegar þess þarf, gefa henni að borða og leika við hana, segir Saga í færslu sinni á Mæður.com Kjarnafjölskyldan Ég… Lesa meira

Ljósmæður opna Snapchat: „Fylgjendur fá mjög fjölbreytta fræðslu og upplýsingar. Við viljum efla foreldra í barneignarferlinu“

Sigrún Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir ásamt Áslaugu Valsdóttur formanni ljósmæðrafélagsins fannst komin tími til þess að færa störf ljósmæðra nær nútímanum og gera þau sýnilegri. Þær tóku því sameiginlega ákvörðun um að stofna opin Snapchat reikning þar sem nokkrar ljósmæður skiptast á að sýna og segja frá störfum sínum. Hópurinn er orðin mjög fjölbreyttur og öflugur þar sem ljósmæður vinna mjög fjölbreytt störf á mörgum mismunandi stöðum. Við skiptumst á að vera með snappið og því ættu fylgjendur að fá mjög fjölbreytta sýn og fræðslu. Hver og ein tekur ákveðin málefni fyrir og gefur innsýn inn í sín störf, segir Sigrún í samtali við… Lesa meira

Kristín og Binni Löve eiga von á barni: „Við erum mjög spennt“

Kristín Pétursdóttir leikkona og Brynjólfur Löve Mogensson Snapcat stjarna eiga von á sínu fyrsta barni saman í ágúst. Kristín hefur starfað sem flugfreyja undanfarna mánuði en hún hefur meðal annars leikið í bíómyndunum Órói og Fólkið í Blokkinni. Ég er gengin fjórtán vikur og fjóra daga og við erum mjög spennt. Ég var að vísu mjög veik fyrstu 12 vikurnar en það er allt að koma, segir Kristín í samtali við Bleikt. Brynjólf þekkja flestir undir nafninu Binni Löve en hann gerði garðinn frægan á Snapchat. Í dag starfar Brynjólfur sem rekstrarstjóri pizzustaðarins Blackbox Pizzeria. Við óskum þessum verðandi foreldrum innilega til hamingju. Lesa meira

Hvað er raunveruleg vinátta?

Hvað er vinátta? Þetta er spurning sem ég hef velt óþarflega mikið fyrir mér undanfarna mánuði. Einhverra hluta vegna hélt ég alltaf fast í þá hugsun að góður vinur væri sá sem væri búin að vera í kringum þig hvað lengst og þekkti þig því vel. En ég hef komist að því að vinátta er eitthvað allt annað. Að finna sér góða vini sem meta vináttu þína og þú þeirra er mjög dýrmætt. Það virðist flestum vera lítið mál að eignast vini og kunningja, eyða með þeim hellings tíma en átta sig svo á því að í raun voru þetta… Lesa meira

Tanja Ósk var lögð í hrottalegt einelti: „Ég var heltekin af ótta“

Ímyndið ykkur að sex ára gömul dóttir ykkar sé að byrja sinn fyrsta skóladag. Hún er spennt, hlakkar til að eignast vini og verða fullorðin. Eftir skóla kemur hún heim sorgmædd vegna þess að stelpurnar í bekknum leyfðu henni ekki að leika sér með þeim af því að hún var of ljót. Þessi sex ára stelpa var ég. Svona hefst samtal Tönju Ósk Brynjarsdóttur við blaðamann Bleikt. Var sagt að þetta myndi líða hjá Tanja greinir frá því að þetta hafi eingöngu verið upphafið af því einelti og ofbeldi sem hún hefur þurft að sæta í gegnum tíðina. Mér var… Lesa meira

Bjargey um hamingju: „Ég hef upplifað mikinn sársauka og vildi ekki dvelja þar. Ég vildi frelsi“

Hvers vegna finnst sumum allt vera erfitt og leiðinlegt á meðan öðrum finnst lífið almennt skemmtilegt og sjá það jákvæða í stað þess neikvæða. Hvað aðskilur þessa tvo einstaklinga? Með þessum orðum hefur Bjargey Ingólfsdóttir nýjustu færslu sína á Bjargeyogco. Af hverju ertu alltaf svona ógeðslega happý? Um daginn fékk ég þessa spurningu frá fylgjanda í gegnum Snapchat og fékk hún mig til þess að hugsa. Til þess að svara henni þá er ég í fyrsta lagi ekkert alltaf ógeðslega happý. Ég hef farið í gegnum dimma dali og upplifað mikinn sársauka. Sársauka í hjartanu og verki í líkamanum. Ég vildi ekki dvelja þar, því það… Lesa meira

Guðlaug hefur misst fóstur tvisvar sinnum: „Ég fór á klósettið og fann það detta niður, ég var bara ekki tilbúin til þess að sturta“

Guðlaug Sif Hafsteinsdóttir hefur tvisvar sinnum misst fóstur og tók sú lífsreynsla mikið á hana. Segir hún það algengt að fólk tali um það að missa fóstur sé ekkert mál. Fóstrið skolist einfaldlega út og konan eigi í kjölfarið að halda áfram með líf sitt líkt og ekkert hafi í skorist. Ég hef misst fóstur í tvö skipti, þessi tvö skipti voru mjög ólík og ætla ég að segja aðeins frá þeim, segir Guðlaug í einlægri færslu sinni á Amare. Þetta er ekki auðvelt, þetta er þvílíkur missir þrátt fyrir að hafa gengið stutt á leið. Þetta er barnið mitt, litla… Lesa meira

Amanda og Birgir eru vegan og alæta í sambúð: „Engin ein rétt leið í samböndum“

Vegan og alæta í sambúð, hvernig virkar það? Þetta er spurning sem ég fæ að heyra reglulega og eru eflaust enn fleiri sem velta henni fyrir sér án þess að spyrja. Einnig fæ ég stundum fyrirspurnir frá einstaklingum sem vilja gerast grænmetisætur eða vegan en telja að makinn færi ekki sömu leið. Eins og með öll önnur sambönd eru þau misjöfn eins og þau eru mörg og því er engin ein rétt leið. Ég og Birgir erum búin að vera saman í rúm 3 ár og höfum þar af búið saman í um það bil 2,5 ár. Þegar við byrjuðum… Lesa meira

Aldís rakst á gífurlegan verðmun á barnadóti milli verslana: „Þetta hlýtur að vera eitthvað djók!“

Aldís Björk Óskarsdóttir var stödd í barnaversluninni Ólavía og Oliver á dögunum þegar hún rakst fyrir tilviljun á barnadót sem kostaði tæplega átta þúsund krónur. Það sem kom Aldísi svo mikið á óvart var að einungis nokkrum vikum áður hafði hún keypt sömu vöruna á 2500 krónur í Hagkaup. Ég rakst bara á þetta fyrir algjöra tilviljun, ég var að skoða göngugrind fyrir litlu stelpuna mína í Ólavíu og Oliver og ég hugsaði með mér að þetta hlyti að vera eitthvað djók! segir Aldís í viðtali við Bleikt.is Aldís ákvað í kjölfarið að gera sér ferð í Hagkaup til þess að athuga hvort… Lesa meira

13 bráðfyndnar gamanmyndir á Netflix

Það bíða líklega langflestir Íslendingar eftir því að sólin hækki á lofti og vetur konungur láti sig hverfa af landi brott, enda hefur veturinn verið sérstaklega þungur undanfarnar vikur. Það er þó eitt hægt að gera til þess að stytta biðina og það er að koma sér vel fyrir í sófanum með eitthvað gott að narta í og kveikja sér á skemmtilegri gamanmynd. Bleikt tók saman lista af skemmtilegum gamanmyndum sem allar eru í sýningu á Netflix: Hot Fuzz Nick Angel er ekta „ofurlögga“ sem er svo góður í starfi sínu að hann hefur verið sendur af yfirmönnum sínum í lítið, hljóðlátt þorp þar sem að… Lesa meira

Breytir myndum af börnunum sínum í ævintýri

Fjögurra barna faðir vildi taka skemmtilegar og öðruvísi myndir af börnunum sínum og fór því að leika sér að því að breyta umhverfinu með myndvinnsluforriti. John Wilhelm býr í Sviss með konu sinni og fjórum börnum. Faðir Wilhelms var mikill áhugaljósmyndari en sjálfum þótti honum ljósmyndun ekkert sérstök þegar hann var yngri. Það var svo ekki fyrr en Wilhelm fór á námskeið í myndvinnsluforritun og þrívíddarhönnun sem áhuginn kveiknaði fyrir alvöru. Bored Panda greinir frá því að Wilhelm hafi ákveðið að taka myndir af börnunum sínum og vinna þær öðruvísi heldur en venjulega. Útkoman er virkilega skemmtileg og auðvelt er… Lesa meira

Íris tók ákvörðun um að vera einstæð: „Þarna stóð ég, ein, ólétt og með bullandi höfnunartilfinningu“

Mig langar til þess að koma fram og tala um málefni sem kannski margir kannast við. Málefnið er sú ákvörðun sem ég þurfti að taka. Hvort ég vildi halda fóstrinu vitandi það að ég myndi verða einstæð og þurfa að ganga í gegnum allt saman ein. Ég var stödd í London þar sem ég bjó þegar ég fékk þann skell í andlitið að þurfa að ákveða framtíð mína á nokkrum dögum. Það var svo langt frá því að vera auðvelt eins og þær vita sem hafa verið í þeim sporum að þurfa að ákveða hvað gera skal. Það þarf að taka þá ákvörðun, þá í… Lesa meira